لیست خیرین کمک کننده به شبکه بهداشت و درمان و مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان

خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان

ردیف

مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد

1

جناب آقای حاج نعمت اله سعیدی اهدای یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان سرایان

2

جناب آقای مجتبی سعیدی کمک به خرید یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان سرایان

3

خانواده محترم مرحوم سیدرضا سجادی اهدای یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان سرایان

4

جناب آقای حاج سید علی قدس اردبیلی اهدای 4 دستگاه دیالیز به بیمارستان سرایان   شادروان

5

جناب آقای حاج سید موسی ضابطیان اهدای 4 دستگاه دیالیز به بیمارستان سرایان

6

جناب آقای حاج سید فاضل رضوی کمک به خرید یک دستگاه اتوآنالیزر آزمایشگاه مرکز بهداشت سرایان

7

جناب آقای محمد جوانبخت کمک به خرید یک دستگاه اتوآنالیزر آزمایشگاه مرکز بهداشت سرایان

8

جناب آقای حمید رحیمی کمک به احداث پایگاه اورژانس 115 سرایان

9

جناب آقای حسن اصیلی اهدای یک باب منزل مسکونی دو طبقه در سرایان

10

خانواده محترم مرحوم حاج احمد عارفی خرید دستگاه اسلیت لامپ

11

جناب آقای حسین اخوان کمک به خرید تجهیزات آزمایشگاه مرکز بهداشت سرایان

12

جناب آقای علی اکبر ایرانپناه کمک به احداث پایگاه اورژانس 115 سه قلعه

13

جناب آقای محمدرضا شریف زاده کمک به خرید یک دستگاه الکتروشوک به پایگاه اورژانس 115 سه قلعه

14

جناب آقای علی رمضانی کمک به خرید NST و ساکشن مرکز سه قلعه

15

جناب آقای حاج حسن رضا بنی اسد کمک به خرید یک دستگاه الکتروشوک به پایگاه اورژانس 115 آیسک

16

جناب آقای حاج مهدی اصغری کمک به خرید یک دستگاه الکتروشوک به پایگاه اورژانس 115 آیسک

17

خانواده محترم مرحوم صلاح الدین طاهر پور کلانتری کمک به خرید یک دستگاه الکتروشوک به پایگاه اورژانس 115 آیسک

18

خانواده محترم مرحوم حاج حسن مسعودی کمک خرید تجهیزات پزشکی ساختمانی بیمارستان سرایان

خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان

ردیف

مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد

19

خانواده محترم مرحوم صفایی کمک خرید تجهیزات پزشکی ساختمانی بیمارستان سرایان

20

سرکار خانم مریم شرفی هزینه کاغذ دیواری بخش اطفال بیمارستان سرایان

21

خانواده محترم مرحوم حاج حسن خالقی یک و نیم ساعت آب کشاورزی کمک   خرید تجهیزات پزشکی ساختمانی بیمارستان سرایان

22

اهداء یک قطعه زمین جهت احداث ساختمان اورژانس 115 کریمو توسط خانواده های محترم علی اکبر شاهی و زوجه حاج عبدا... نوروزی به ارزش 20 میلیون تومان

23

خانواده محترم مرحوم حاج عباس مجیدی ساخت پایگاه اورژانس 115 کریمو مصعبی

24

جناب آقای حاج عباس عباس زاده خرید تجهیزات پزشکی مرکز بهداشتی درمانی امام زمان سرایان

25

خانواده محترم مرحوم حسنعلی عباسی اهدای زمین خانه بهداشت زنگویی

26

جناب آقای حاج خداد ضیایی مبلغ 23 میلیون تومان کمک به خرید تجهیزات بانک خون بیمارستان سرایان

27

جناب آقای حاج سیدعلی آسال یاد بود مرحومه حوا ایزدی4 میلیون

28

جناب آقای حاج محمد ایزدپناه یادبود مرحوم غلامحسین ایزدپناه 4 میلیون

29

خانواده محترم مرحوم برات تهرانی یاد بود مرحومه زینب زینبی 3.6 میلیون

30

خانواده محترم مرحوم غلامحسین جوانبخت3.5 میلیون

31

خانواده محترم مرحوم حاج عباس خیاط3.5 میلیون

32

خانواده محترم قطب الدین یادبود مرحومه کبری اکبرزاده3.5 میلیون

33

خانواده محترم نیک بخت یادبود مرحومه صغری سالاری3 میلیون

34

خانواده محترم شهید صفرپور یادبود مرحوم پدر شهید صفرپور2.5 میلیون

35

جناب آقای حسین جعفرزاده یادبود مرحومه اسماء جعفرزاده دستگاهNST

36

خانواده محترم قمری یادبود مرحومه خدیجه کشاورزی2 میلیون

37

جناب آقای حاج رحمان صیفی یادبود مرحومه رقیه اکبرزاده2 میلیون

38

خانواده محترم صانعی یاد بود مرحومه نجات ناظمی2 میلیون

39

خانواده مرحوم صنعتی یادبود مرحومه صفا بنی اسد2 میلیون

خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان

ردیف

مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد

40

جناب آقای محمد شجاعی2 میلیون

41

جناب آقای حاج حسین زینبی1.5 میلیون تومان

42

جناب آقای عباس پدیدار1.5 میلیون تومان

43

سرکار خانم سمانه عظیمی مبلغ 1 میلیون تومان

44

جناب آقای مرتضی سعیدی مبلغ 1 میلیون تومان

45

جناب آقای حاج علی رحیمی مبلغ 1 میلیون تومان

46

سرکار خانم فاطمه رجبی مبلغ 1 میلیون تومان

47

جناب آقای قدرت اخترشناس مبلغ 1 میلیون تومان

48

ورثه محترم مرحوم حاج غلامرضا خمسایی یک میلیون تومان

49

جناب آقای حاج حسن عطایی یادبود مرحومه خیرالنساء جوزانی3 میلیون

50

خانواده محترم الهی یادبود مرحومه حوا توکلی3 میلیون

51

خانواده محترم مرحوم فرهاد مرادی3 میلیون

52

خانواده محترم مرحوم محمد نداف3 میلیون

53

خانواده محترم درویشی یادبود مرحومه فاطمه حنفی یک قطعه زمین کشاورزی حدوداً سه میلیون تومان

54

جناب آقای ابراهیم میرزایی2.7 میلیون خرید دستگاه سدیماریدر یاد بود مرحوم حاج علی میرزایی

55

جناب آقای ولی ا... خمسائی یادبود مرحوم حاج غلامرضا خمسائی 2 میلیون

56

جناب آقای حسین معتمد یادبود مرحوم حاج علی معتمد 2 میلیون

57

خانواده محترم مرحوم حاج خلیل صادقی 2 میلیون

58

خانواده محترم مرحوم مهدی مطلبی2 میلیون

59

خانواده محترم اسماعیل پور یادبود مرحومان محمدعلی و زیبا اسماعیل پور2 میلیون

60

جناب آقای علی طاهرپور کلانتری یادبود مرحومه حورالنساء اسدی2 میلیون

خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان

ردیف

مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد

61

جناب آقای حاج یحیی شمسی2 میلیون

62

جناب آقای حاج حسن رضا میربلوکی1.5 میلیون تومان

63

جناب آقای محمدعلی دوستی1.5 میلیون تومان

64

ورثه محترم مرحومه مرضیه بردبار1.5 میلیون تومان

65

جناب آقای غلامحسین نجف زاده مبلغ 1 میلیون تومان

66

جناب آقای حاج سیدحسن برومند مبلغ 1 میلیون تومان

67

جناب آقای حاج حسن صنعتی مبلغ 1 میلیون تومان

68

جناب آقای حسین دلجو مبلغ 1 میلیون تومان

69

جناب آقای حاج حسن مجیدی، مبلغ 1 میلیون تومان

70

خانواده محترم مرحوم کربلایی حسن بیابانی 000/280/1 تومان

71

خانواده محترم مرحوم جواد زارعی مبلغ 1 میلیون تومان

72

خانواده محترم سعیدی یادبود مرحومه فاطمه ندا، مبلغ 1 میلیون تومان

73

خانواده محترم مرحوم حسنعلی ذوالفقاری یادبود مرحومه کبری کاظمی مبلغ 1 میلیون تومان

74

پدر محترم شهید عدلی یادبود شهید والا مقام عدلی مبلغ 1 میلیون تومان

75

آقای حسن اسراری فر یادبود مرحومه شهربانو عابدی محبوب مبلغ 1 میلیون تومان

76

خانواده محترم مرحوم شعبان فتاحی مبلغ 1 میلیون تومان

77

جناب آقای علی برات خورشیدی یک دستگاه فتوتراپ 750 هزارتومان مرکز بهداشتی درمانی بغداده

78

سرکار خانم سمانه عظیمی مبلغ 950 هزارتومان

79

جناب آقای رضا ازدکی مبلغ یک میلیون

80

آقای محمد ترشیزی یاد بود خانم مریم ترشیزی 200 هزارتومان

81

سرکار خانم مرضیه آقائی200هزارتومان (جهت خرید تجهیزات بانک خون)

خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان

ردیف

مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد

82

جناب آقای حاج قاسم بقالی3میلیون تومان (جهت خریداری سری فیوژ بانک خون)

83

جناب آقای حاج حسن بقالی3میلیون تومان (جهت خرید تجهیزات اداری)

84

زوجه حاج ذبیح اله سعیدی یادبود مرحوم حاج ذبیح اله سعیدی مبلغ 1 میلیون تومان

85

خانواده محترم مرحوم حاج حسین فاطمی مبلغ 1 میلیون تومان

86

خانواده محترم مرحوم حاج ضیاءالدین داوری مبلغ 1 میلیون تومان

87

خانواده محترم مرحوم کربلایی علی جوزانی مبلغ 1 میلیون تومان

88

خانواده محترم مرحوم حسین آمری مبلغ 1 میلیون تومان

89

جناب آقای حاج غلامحسین داوودی مبلغ 1 میلیون تومان

90

جناب آقای حاج عباس محمد زاده و خانم معصومه محمد زاده کپسول اکسیژن با مانومتر به اورژانس115 کریمو

91

جناب آقای حاج حسین یاری 500 هزارتومان

92

سرکار خانم خواجگی یادبود مرحوم مهدی وفایی مبلغ 000/500/1 تومان

93

آقای حسن حسن پور1میلیون تومان (جهت خرید تجهیزات بانک خون)یادبود مرحومه طوبی امیری

94

خانواده محترم مرحوم حاج غلامرضا اجدادی500هزارتومان (جهت خرید تجهیزات بانک خون

95

خانواده محترم سعیدی یادبود مرحومه فاطمه ندا، یک دستگاه صندلی چرخدار

96

والده محترم شهید حسین ابراهیمی 4میلیون و800هزارتومان (جهت خرید دستگاه نوارقلب

97

خانواده محترم مرحوم حاج سیف ا... سعیدی مبلغ 5 میلیون تومان کمک به بیمارستان مهرماه 95

98

خانواده محترم مرحوم حاج محمد طحان مبلغ یک میلیون تومان کمک به بیمارستان مهرماه 95

99

خانواده محترم مرحوم حاج علی میرفرح مبلغ 200میلیون تومان کمک به بیمارستان مهرماه 95

100

جناب آقای حاج احمد بیگی زاده مبلغ 50 میلیون تومان کمک به احداث پانسیون مرکز بهداشتی درمانی سه قلعه   مهرماه 95

ردیف

مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد

101

جناب آقای علی طاهرپور کلانتری مبلغ 2   میلیون تومان مهرماه 95

102

جناب آقای ابراهیم ارفعی مبلغ   یک میلیون تومان مهرماه 95

103

سرکار خانم حوا مقریان مبلغ 5 میلیون تومان یاد بود شهید علیرضا شرفی کمک به خرید تجهیزات پزشکی اتاق عمل بیمارستان مهرماه 95

104

جناب آقای محمد صبوری مبلغ 370 هزار تومان خرید ویلچیر مدل 701 مرکز بهداشتی درمانی بغداده مهرماه 95

105

سرکار خانم صغری الهیاری خرید یک دستگاه فتوتراپ به ارزش یک میلیون و پنجاه هزار تومان مرکز بهداشتی درمانی بغداده مهرماه 95

106

جناب آقای غلامحسین خورشیدی مبلغ 500 هزارتومان بحساب مجمع آبان 95

107

حاج آقای تقی زاده ( روحانی محرم 95 مهدیه) مبلغ 50 هزارتومان

108

جناب آقای حاج غلامحسین داوودی مبلغ دو میلیون تومان دیماه 95

109

حاج علی و مهدی رحیمی هزینه خرید یکدستگاه فتوتراپ به ارزش 1 میلیون تومان یاد بود والدین مرحومشان بهمن 95

110

خانواده محترم مرحوم سیف ا... خورشیدی 2 دستگاه یخچال به مبلغ 1 میلیون و دویست هزارتومان ( بیمارستان اسفند 95)-تلفن 09159651422

111

جناب آقای محمد خاکساریان ( یادبود اسدا... خاکساریان و خانم جمعگی ) مبلغ یک میلیون تومان ( بیمارستان بهمن 95) )-تلفن 09158667581

112

جناب آقای حاج اسماعیل ازدکی مبلغ   ده میلیون تومان   اسفند 95

113

خانواده محترم شادروان محمد خورشیدی مبلغ یک میلیون تومان فروردین 96     تلفن 32884652   منزل محمد خورشیدی

114

جناب آقای حاج علی جمشیدی اهداء 88 متر زمین جهت احداث خانه بهداشت کریمو به ارزش 35 میلیون تومان بهمن 95

115

جناب آقای حاج عبدا... جمشیدی اهداء 88 متر زمین جهت احداث خانه بهداشت کریمو به ارزش 35 میلیون تومان بهمن 95

116

خانواده محترم مرحوم کربلایی نظرعلی خفاجه   اهداء 75 متر زمین جهت احداث خانه بهداشت کریمو به ارزش 30 میلیون تومان بهمن 95

117

اهدای یک دستگاه آبسردکن توسط جناب آقای رمضان طاهری راد یادبود مرحوم محمد رضا سلیمانی به مرکز بهداشتی درمانی دوست آباد به ارزش یک میلیون و سیصد هزارتومان خرداد 95

118

خانواده محترم درویشی یادبود مرحومه فاطمه حنفی مبلغ پانصد هزارتومان ( محمد رضا درویش سرایان اردیبهشت 96)

119

جناب آقای مختار مرادی مبلغ دو   میلیون تومان کلنیک بیمارستان ( مصالح ساختمانی )   تیرماه 96 پرداخت نشده

120

خانواده محترم مرحوم حاج محمد حسن شریفی مبلغ 5 میلیون تومان کلنیک بیمارستان   تیرماه 96 پرداخت نشده

121

خانواده محترم مرحوم حاج   غلامرضا اصغری و حاجیه خانم زینب سمیعی زاده مبلغ 4 میلیون تومان ( بحساب کمک های خاص واریز شده)

ردیف

مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد

122

اهدای یک دستگاه آبسردکن توسط جناب آقای حاج غلامرضا ایران پناه به مرکز بهداشتی درمانی سه قلعه   به ارزش یک میلیون و پانصد هزار تومان تیرماه 96

123

خانواده محترم مرحوم کاظم اولادی مبلغ 4.142.000 تومان کمک به مرکز سه قلعه بابت خرید دو دستگاه برانکارد اورژانس مردادماه 96

124

خانواده محترم مرحومه صاحبجان خالصی مبلغ پانصد هزار تومان کمک به بیمارستان مردادماه 96 توسط آقای غلامحسین خالصی

125

جناب آقای علی کدخدا معروف مبلغ   1.460.000 تومان حمل مصالح کلنیک بیمارستان .مرداد ماه 96

126

خیرین محترم جلسه قرآن ماه مبارک رمضان 1396 مسجد میرهاشم توسط آقای صادق دهقانیا مبلغ 200 هزارتومان

127

جناب آقای حاج حسین مسعودی مدیرت شن شویی ساحل 236 راه مصالح جهت کمک به   بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان

128

جناب آقای علی کدخدا معروف حمل23 راه مصالح   با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

129

جناب آقای علی یوسفی حمل 14 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

130

فرزندان جناب آقای حاج حسین مسعودی حمل 13 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان

131

جناب آقای حجت خرمی حمل 12 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

132

جناب آقای حسین کدخدا معروف ( محمد) حمل 11 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان

133

جناب آقای جواد حسن پور حمل 10 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

134

جناب آقای اصغر کریم زاده حمل 10 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

135

جناب آقای حمید ربانی حمل 10 راه مصالح با کمپرسی ده چرخ جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

136

جناب آقای سید عیسی سبحانی حمل 10 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

137

جناب آقای حسن ظهیری حمل 10 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

138

جناب آقای حاج محمد علی جباری حمل 10 راه مصالح با کمپرسی ده چرخ جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

139

جناب آقای سید محمد نقیبی حمل 10 راه مصالح   با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

140

جناب آقای داوود نجف زاده حمل 10 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

141

جناب آقای مرتضی مصطفی زاده حمل 9 راه مصالح   با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

142

جناب آقای حسین کدخدا معروف ( علی ) حمل 9 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان

ردیف

مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد

143

جناب آقای جواد ربانی حمل 8 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

144

جناب آقای نوروز فولادی دوست آباد حمل 8 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

145

جناب آقای علی کدخدا معروف ( حسین ) حمل 7 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان

146

جناب آقای مهدی فتاحی حمل 7 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

147

جناب آقای جواد یوسفی حمل 7 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

148

جناب آقای جواد بقالی حمل 6 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

149

جناب آقای حاج رضا طاهری دوست آباد حمل 6 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

150

جناب آقای غلامحسین عبداالهی حمل 5 راه مصالح   با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

151

جناب آقای عباس بادامکی شهرک هاشمیه حمل 4 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان

152

جناب آقای حسن سالاری کرغند حمل 3 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

153

جناب آقای محسن احسانی کرغند حمل 2 راه مصالح با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

154

جناب آقای علی براتی کرغند حمل 2 راه مصالح   با کمپرسی تک جهت کمک به بار ریزی فونداسیون پروژه کلینیک بیمارستان سرایان

155

جناب آقای دکتر پورصادق و خانم دکتر رضوی مبلغ 5 میلیون تومان بحساب مجمع خیرین کمک به بیمارستان یادبود مرحوم سرهنگ رضوی

156

خانواده مرحوم علی عادلی مبلغ صد هزار تومان کمک به خرید ویلچیر مرکز خدمات جامع سلامت بغداده

157

جناب آقای حاج اسماعیل وفایی و دو فرزندشان محدثه و رقیه وفایی مبلغ 350 هزار تومان کمک به خرید ویلچیر مرکز خدمات جامع سلامت بغداده

158

جناب آقای حاج حسن جاهد مبلغ یک   میلیون تومان بحساب مجمع کلنیک بیمارستان یابود مرحومه منصوره خانم براتی آبان 96

159

ورثه مرحوم حاج برات رنجبری مبلغ دو   میلیون تومان بحساب مجمع کلنیک بیمارستان یابود آن مرحوم دیماه 96

160

جناب آقای حسین جوزانی مبلغ یک   میلیون تومان بحساب مجمع کلنیک بیمارستان دیماه 96

161

جناب آقای محمد حسن صیفی   مبلغ دو میلیون تومان بحساب مجمع کلنیک بیمارستان بهمن ماه 96

162

جناب آقای عادل سعیدی مبلغ یک میلیون تومان بحساب مجمع کلنیک بیمارستان 24 اسفند   ماه 96

 

 

شماره حساب های مجمع 

شماره حساب های مجمع

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745