دومین همایش خیرین سلامت شهرستان سرایان اردیبهشت ماه امسال در شهرستان سرایان برگزار می شود.

این همایش بزرگ با هدف فرهنگ سازی در جهت نوع دوستی، کمک و همکاری خیرین و نیک اندیشان با بخش بهداشت و درمان و با مشارکت همه خیرین حوزه بهداشت و درمان شهرستان برگزار خواهد شد.

 دومین همایش خیرین سلامت شهرستان سرایان اردیبهشت ماه امسال در شهرستان سرایان برگزار می شود.

شماره حساب های مجمع 

شماره حساب های مجمع

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745