کمک خیرین زمستان 95

1

جناب آقای حاج غلامحسین داوودی مبلغ دو میلیون تومان دیماه 95

2

حاج علی و مهدی رحیمی هزینه خرید یکدستگاه فتوتراپ به ارزش 1 میلیون تومان یاد بود والدین مرحومشان بهمن 95

3

جناب آقای محمد خاکساریان ( یادبود اسدا... خاکساریان و خانم جمعگی ) مبلغ یک میلیون تومان ( بیمارستان بهمن 95)

4

خانواده محترم مرحوم سیف ا... خورشیدی 2 دستگاه یخچال به مبلغ 1 میلیون و دویست هزارتومان ( بیمارستان اسفند 95)

5

جناب آقای حاج اسماعیل ازدکی مبلغ   ده میلیون تومان   اسفند 95

شماره حساب های مجمع 

شماره حساب های مجمع

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745