نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دومین همایش خیرین سلامت شهرستان سرایان اردیبهشت ماه امسال در شهرستان سرایان برگزار می شود. نوشته شده توسط طراح سایت 258
حرکت جهادی کمپرسی داران شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 369
کمک خیرین زمستان 95 نوشته شده توسط طراح سایت 815
خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 812
صورت جلسه هفتمین جلسه مجمع خیرین شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 740
کمک 10 میلیون تومانی جناب آقای حاج اسماعیل ازدکی نوشته شده توسط طراح سایت 697
بهره برداری از یک باب پانسیون با همت و کمکهای خیّر نیک اندیش حاج احمد بیکی نوشته شده توسط طراح سایت 762
اقدامات انجام شده خیرین ویژه آذرماه 95 نوشته شده توسط طراح سایت 733
مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد نوشته شده توسط طراح سایت 849
آخرین کمک های خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 804

زیر مجموعه ها

شماره حساب های مجمع 

شماره حساب های مجمع

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745