نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
حرکت جهادی کمپرسی داران شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 184
دومین همایش خیرین سلامت شهرستان سرایان اردیبهشت ماه امسال در شهرستان سرایان برگزار می شود. نوشته شده توسط طراح سایت 124
کمک خیرین زمستان 95 نوشته شده توسط طراح سایت 657
خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 661
صورت جلسه هفتمین جلسه مجمع خیرین شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 600
کمک 10 میلیون تومانی جناب آقای حاج اسماعیل ازدکی نوشته شده توسط طراح سایت 580
بهره برداری از یک باب پانسیون با همت و کمکهای خیّر نیک اندیش حاج احمد بیکی نوشته شده توسط طراح سایت 644
اقدامات انجام شده خیرین ویژه آذرماه 95 نوشته شده توسط طراح سایت 611
مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد نوشته شده توسط طراح سایت 727
آخرین کمک های خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 686

زیر مجموعه ها

شماره حساب های مجمع 

شماره حساب های مجمع

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745