نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
حرکت جهادی کمپرسی داران شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 270
دومین همایش خیرین سلامت شهرستان سرایان اردیبهشت ماه امسال در شهرستان سرایان برگزار می شود. نوشته شده توسط طراح سایت 173
کمک خیرین زمستان 95 نوشته شده توسط طراح سایت 722
خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 728
صورت جلسه هفتمین جلسه مجمع خیرین شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 657
کمک 10 میلیون تومانی جناب آقای حاج اسماعیل ازدکی نوشته شده توسط طراح سایت 628
بهره برداری از یک باب پانسیون با همت و کمکهای خیّر نیک اندیش حاج احمد بیکی نوشته شده توسط طراح سایت 695
اقدامات انجام شده خیرین ویژه آذرماه 95 نوشته شده توسط طراح سایت 662
مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد نوشته شده توسط طراح سایت 776
آخرین کمک های خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 735

زیر مجموعه ها

شماره حساب های مجمع 

شماره حساب های مجمع

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745