نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
حرکت جهادی کمپرسی داران شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 94
دومین همایش خیرین سلامت شهرستان سرایان اردیبهشت ماه امسال در شهرستان سرایان برگزار می شود. نوشته شده توسط طراح سایت 80
کمک خیرین زمستان 95 نوشته شده توسط طراح سایت 590
خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 590
صورت جلسه هفتمین جلسه مجمع خیرین شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 540
کمک 10 میلیون تومانی جناب آقای حاج اسماعیل ازدکی نوشته شده توسط طراح سایت 526
بهره برداری از یک باب پانسیون با همت و کمکهای خیّر نیک اندیش حاج احمد بیکی نوشته شده توسط طراح سایت 593
اقدامات انجام شده خیرین ویژه آذرماه 95 نوشته شده توسط طراح سایت 561
مشخصات خیر یا خیرین مبلغ و محل هزینه کرد نوشته شده توسط طراح سایت 674
آخرین کمک های خیرین محترم سلامت شهرستان سرایان نوشته شده توسط طراح سایت 636

زیر مجموعه ها

شماره حساب های مجمع 

شماره حساب های مجمع

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745